Om Arkivet

05.10.2014.

Vejrup Sognearkiv holder til i et rummeligt kælderlokale i Vejrup – Endrup Fritidscenter.

Arbejdet bliver udført af 4 frivillige medarbejdere. Alt materiale vi får ind, bliver løbende registreret i et online databaseprogram – Arkibas. Alt indkommen materiale er endnu ikke registreret.