Persondataforordning.

Vejrup Sognearkiv respekterer gældende regler for publicering af billeder på internettet.

Hvis du mener, at vi alligevel har publiceret et billede i strid med lovgivningen, eller hvis billedet krænker enkeltpersoner, så kontakt os.