arkiv.dk

Find Vejrup Sognearkiv på nettet

Vejrup Sognearkiv har sammen med 550 andre små danske lokalarkiver og professionelle arkiver skabt en unik dansk kulturskat på nettet. Kulturskatten ligger på www.arkiv.dk, som går i luften 20. februar 2015, og hjemmesiden bugner af historiske billeder og dokumenter m.m. fra bl.a. Vejrup Sogn.

– Vi har sammen skabt Danmarkshistoriens største digitale scrapbog med billeder, breve, kort og stedbeskrivelser. Vejrup Sognearkiv har bidraget med materiale fra vores område. Med den nye hjemmeside kan man nu sidde hjemme i sofaen og på et øjeblik få overblik over for eksempel Vejrup Kro, Vejrup Skole, enkeltpersoner (man kunne jo se, om man selv er nævnt) m.m.

Mængden af dokumenter er dog ikke så stor endnu, materialet skal jo scannes før det kan lægges ud – og det er meget tidskrævende. Sidst, men ikke mindst, skal vi lige være helt sikre på, hvad vi må sende ud på nettet.

Det er Sammenslutningen af Lokalarkiver, der står bag den nye hjemmeside, hvor man kan søge blandt en million billeder og lige så mange originalpapirer i form af for eksempel breve, kort og stedbeskrivelser.

– Med arkiv.dk har vi fået én indgang til Danmarks historie, de mange arkiver er så at sige blevet ét stort arkiv.

De mange arkiver har siden slutningen af 1980’erne arbejdet med at registrere historisk materiale elektronisk. Det er det materiale, der nu bliver offentliggjort på arkiv.dk. Og der er meget mere på vej.

– Vi regner med, at alene billeddatabasen hver måned vil vokse med 25.000 nye billeder. Og vi har stadig masser af materiale, som ikke er registreret elektronisk, så vi har arbejde til mange år endnu, siger Dorthe Søborg Skriver, direktør for Arkibas, der er ejet af Sammenslutningen af Lokalarkiver og ansvarlig for arkiv.dk.

A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal donerede i 2013 1,8 millioner kroner til arkiv.dk. Beløbet har dækket to tredjedele af udgifterne til udviklingen.

 

Birger Henriksen                        tlf.: 30 95 48 54